Naturvård

Vi älskar natur!

Det finns stor anledning att skapa trivsamma miljöer för flora och fauna inte bara i naturreservat utan också i parker och hos privata markägare. Vi erbjuder flera olika typer av naturvårdsinsatser för ökad artrikedom och biologisk mångfald. Vår maskinpark är anpassad för körning i känsliga områden och vi jobbar även, när vi kan, till stor del med batteridrivna redskap. 

Bölets ängar, Karlsborg.

Habitatstubbar/stående dödved

Vanliga insatser vi gör som arborister i till exempel naturreservat och en del parker är habitatstubbar/stående dödved. Många av våra arter i Sverige är knutna till död ved, de både lever av och i den, och därför behövs våra ingrepp i områden som saknar en tillräcklig mängd. Av grenar och stamdelar från habitatstubbar gör vi faunadepåer på marken som både brukas som skafferi och bostad av många arter.

Restaureringsuppdrag

Vi utför olika typer av restaureringsuppdrag i skyddad natur, tex lövskogsrestaurering, restaurering av betes-, ängsmark och slåtterängar. 

skyddad natur, naturvård Skaraborg, Karlsborg, Skaraborg,arborist, arborist skaraborg, arborist Karlsborg, arborist Töreboda, arborist Skövde, arborist falköping, arborist Stockholm, trädfällning Töreboda, trädfällning Skaraborg, trädfällning Karlsborg, trädfällning Stockholm, trädfällning skövde, trädfällning Hjo, trädfällning Tibro, trädfällning Askersund, trädfällning Motala, arborist Motala
Fällning av björkar för att ge mer ljus åt slåtterängarna i Bölets Ängar, Karlsborg.