Plantering

Vad vill du plantera?

Det finns flera saker att tänka på vid plantering av träd och buskar som kan underlätta för önskat resultat nu och i framtiden; blommande, fruktgivande och storlek till exempel.

Eftersom det finns en hel uppsjö av olika trädslag och buskar kan det ibland vara svårt att välja efter dem behov och önskemål som finns. Vi guidar dig till vad som passar bäst för den plats och miljö du tänkt dig!

”Att ha träd i sin närmiljö har bevisats öka både välmående och luftkvalitet”

När planterar man?

För bästa resultat planteras både träd och buskar under hösten för en bra rotetablering till början på nästa växtsäsong. Det går bra att plantera under vår och sommar också men man måste då vara extra noga med vattning då plantan ännu inte hunnit rotetablera sig tillräckligt.